Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Στον αέρα εγγυητικές επιστολές και επενδυτικοί τίτλοι που αποκτήθηκαν μέσω Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής στην Ελλάδα


Στον αέρα εγγυητικές επιστολές και επενδυτικοί τίτλοι που αποκτήθηκαν μέσω Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής στην ΕλλάδαΑβέβαιη και η τύχη των εργαζομένων στις πρώην θυγατρικές που δεν απορροφήθηκαν απ' την Τρ. ΠειραιώςΤου Αλέξανδρου Κασιμάτη
Σοβαρά προβλήματα στην αγορά έχουν προκύψει από τις ταχύτατες διαδικασίες με τις οποίες έγινε η μεταβίβαση των κυπριακών υποκαταστημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς, διασώζοντας τα κυπριακά υποκαταστήματα πήρε μόνο τις καταθέσεις, τις χορηγήσεις και το προσωπικό. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε πολλές επιχειρήσεις που συνεργάζονταν με την Τράπεζα Κύπρου, καθώς δεν καλύπτονται οι εγγυητικές επιστολές.


Το αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις εμπορικές συναλλαγές τους, καθώς οι εγγυητικές επιστολές είναι στον αέρα, καθώς επίσης να έχουν προβλήματα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, στον αέρα είναι και οι λογαριασμοί τάξεως, δηλαδή οι λογαριασμοί όπου τηρούνται οι θεματοφυλακές. Έτσι, πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι έχουν αγοράσει ομόλογα ή άλλους τίτλους, των οποίων η θεματοφυλακή ήταν στην Τράπεζα Κύπρου, έχουν βρεθεί στον αέρα.

Η ίδια κατάσταση αβεβαιότητας επικρατεί και για ορισμένες από τις θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου, όπως π.χ. η εταιρεία leasing, η ΑΕΔΑΚ και η χρηματιστηριακή.

Στην περίπτωση της χρηματιστηριακής, το προσωπικό πέρασε στην Τρ. Πειραιώς, αλλά το νομικό πρόσωπο θα πρέπει τώρα είτε να πουληθεί ή να εκκαθαριστεί.

Πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά στις θυγατρικές της Λαϊκής Τράπεζας. Το προσωπικό παραμένει απλήρωτο, ενώ δεν υπάρχει και επικοινωνία με τη διοίκηση, καθώς έχει παυθεί και έχει τοποθετηθεί επίτροπος.

Ειδικότερα για την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λειτουργεί με τραπεζική άδεια, η Τρ. Πειραιώς έχει πάρει τις καταθέσεις και τα δάνεια, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι της επιχείρησης, έχει παραμείνει στην κυριότητα της Λαϊκής και είναι άγνωστο ποια θα είναι η επόμενη μέρα.

Πηγή:
http://www.newmoney.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου